Orqaga

179 marta koʻrilgan

XIV asr

Amir Temur – markazlashgan davlat asoschisi

XIV asrning 60-yillarida Movarounnahrda hukm surgan og’ir siyosiy va iqtisodiy vaziyat mamlakatni birlashtirib, kuchli bir davlat tashkil etishni talab qilmoqda edi. Amir Temur zamonasining bunday talabini boshqa amirlarga nisbatan yaxshiroq tushunardi. Shuning uchun ham u markazlashgan davlat tuzishga kirishdi. Bunday maqsadni amalga oshirishda Temur oqsoqollar, harbiylar, savdogarlar va shahar hunarmandlari tabaqalariga suyangan. Amir Temur bu ulkan maqsadini ro’yobga chiqarish ishini avvalo ichki g’animlariga qarshi kurashdan boshlaydi. 1370-yilning bahorida Amir Temur butun qo’shinlari bilan kuchli raqib – Balx hukmdori Amir Husaynga qarshi yo’lga chiqadi.