Orqaga
Fuqarolar urushidan keyin AQSH.

236 marta koʻrilgan

XIX–XX

Amerika Qoʻshma Shtatlari

Fuqarolar urushidan keyin yagona ichki bozorning vujudga kelgani, qulchilikning tugatilishi, quldorlik latifundiyalarining bekor qilinishi, unumdor yerlarning, foydali qazilma boyliklarining ko’pligi, sersuv daryolar va poyonsiz o’rmonlar Amerika xalqining tadbirkorligi mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining nihoyatda tezlashuviga sabab bo’ldi. Ayni paytda AQSHga qo’shni davlatlar (Kanada va Meksika) kuchsiz edi. Bu hol AQSHni ortiqcha harbiy xarajatlardan xalos etdi. Bundan tashqari AQSHga yashash uchun kelganlarning katta qismi amalda yuqori malakali mutaxassislar edi.