Orqaga

493 marta koʻrilgan

XVIII asr

Amerika Qoʻshma Shtatlarining tashkil topishi

Buyuk Britaniyaning mustamlakasi bo’lgan Shimoliy Amerikada XVIII asrning o’rtalaridan boshlab yagona ichki bozor shakllana boshladi, savdo aloqalari rivojlandi. Ayni paytda Amerikaga yevropaliklarning ko’chib kelishi boshlangan davrdan keyingi ikki asr davomida kelganlarning yagona tarixiy taqdiri ham yuzaga keldi. Chunonchi, ingliz tili umumiy tilga aylandi. Yevropadan ko’chib kelganlar endi o’zlarini «amerikalik» deb atay boshlaydi. Amerikaliklarning o’ziga xos turmush tarzi ham shakllandi. Hududning umumiyligi, mustamlakalarning iqtisodiy va xo’jalik manfaatlari, til va dinning yagonaligi yangi xalq – amerika xalqining shaklanishiga olib keldi.