Orqaga

532 marta koʻrilgan

XI–XV

Oʻrta asrlarda Amerika

Olimlarning fikricha, amerika qit’asiga dastlabki odamlar Shimoliy Osiyodan hozirgi Bering bo’g’ozi orqali buyuk muzlik davrida, bundan 40 ming yil avval o’ta boshlagan va bu jarayon uzoq davom etgan. Natijada bu yerlarga yevropaliklar kelguniga qadar ham ko’psonli qabila va elatlar shakllangan. Bu qabilalarning asosiy qismi ovchilik va baliqchilik bilan shug’ullangan. Ammo Markaziy va Janubiy Amerikaning tog’ va tog’oldi hududlarida dehqonchilik xo’jaligi vujudga kelib, keng taraqqiy etgan.