Orqaga

277 marta koʻrilgan

XI–XV

Oʻrta asrlarda Afrika

Aholining aksari qismi I mingyillik oxiriga qadar tashqi dunyodan ajralgan holda yashagan. Qit’aning tropik o’rmonlarida, sahrolarda ovchi va terimchi qabilalar joylashgan. Afrikaning Misrdan boshqa hududlarida yashagan ba’zi dehqonlar ildizmevali ekinlarni yetishtirgan. Savanna hududlarida yerda unumdor tuprog’i bo’lgan joylarga moslashgan temir tishli chopqilar bilan ishlov berilgan. Sahroi Kabirning atroflarida ko’chmanchi, yarim ko’chmanchi va o’troq qabilalar ham, asosan, chorvachilik bilan shug’ullangan. Sahroning janubida barbar va tuareglar, G’arbiy Afrikada fulbe, Sharqda masai, galla, sidamo, tigrelarda chorvachilik asosiy xo’jalik bo’lgan.