Orqaga

255 marta koʻrilgan

1893–1936

Аbdulla Badriy

Badriy Abdulla – o’zbek dramaturgi. Rus-tuzem maktabini tamomlab, muallimlik qilgan. 1910-yillarda yevropacha usuldagi yangi o’zbek teatrining shakllanishiga hissa qo’shgan. O’zining drama truppasini tashkil etdi. 1914–16 yillarda «Juvonmarg», «Ahmoq», «O’gay ota», «Boyvachcha» kabi pyesalarini yozdi. Ularda o’zbek xalqining o’tmishi va o’sha davrdagi kechmish hayoti aks ettiriladi. Xususan «Nomoz o’g’ri» pyesasida o’zbek xalqining rus bosqinchilariga qarshi kurashi yoritiladi. Pyesa Abdulla Badriy truppasi kuchi bilan sahnalashtirilgan. Maqola ijodkorning hayot va ijod yo’liga yanada yaqindan nazar tashlash imkonini beradi.