Orqaga

209 marta koʻrilgan

XX–XXI

1991–2017-yillarda Ukraina, Belarus va Moldova respublikalari

1991-yil 24-avgustda Ukraina o’z mustaqilligini e’lon qildi. 1991-yil dekabrda o’tkazilgan referendumda mutlaq ko’pchilik aholi Ukraina mustaqilligi uchun ovoz berdi. Referendum bilan birga Ukraina prezidentligiga o’tkazilgan saylovda Leonid Kravchuk Ukrainaning birinchi prezidenti etib saylandi. Mustaqillik e’lon qilindi. Ammo yuqori samarali, barqaror milliy iqtisodni tashkil qilmasdan real siyosiy mustaqillikni qaror toptirish mumkin emasdi.