Orqaga

194 marta koʻrilgan

XX–XXI

1991–2017-yillarda Germaniya Federativ Respublikasi

1980-yillar oxirida Germaniyaning ikki qismini birlashtirish bo’yicha muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlandi. 1990-yil 3-oktabr kuni yagona Germaniya davlati tashkil topgani e’lon qilindi. 1990-yil dekabrda navbatdan tashqari parlament saylovlari bo’lib o’tdi. 1990-yil Germaniya uchun muhim yil bo’ldi. Ikki Germaniyaning birlashuvi GDRdagi iqtisodiy qoloqlikni bartaraf qilish vazifasini keskin qo’ydi. GDRda bozor mexanizmini joriy qilish asosan GFR tomonidan moliyalashtirildi. 1994-yili bo’lib o’tgan saylovlarda xristian-demokratlar bilan liberallar koalitsiyasining pozitsiyasi yanada mustahkamlandi.