Orqaga

244 marta koʻrilgan

XX–XXI

1991–2017-yillarda Fransiya

1980-yillar oxirida Fransiya hukumati korxona, bank va sug’urta kompaniyalarini ommaviy xususiylashtirish siyosatini e’lon qilgan edi. Xususiylashtirish yo’llaridan biri korxonaning o’z ishchilari tomonidan sotib olinishi bo’ldi. Ishchilar soni 500 dan 1 000 nafargacha bo’lgan korxonalarning chorak qismi shu yo‘l bilan sotib olindi. Iqtisodiy taraqqiyotning 1989–1992-yillarga mo’ljallangan rejasi pul aylanishi barqarorligini ta’minlash, inflyatsiyaning pasayishi va iqtisodning raqobatbardoshligini qo’llab-quvvatlashni ko’zda tutardi. Fransiyani sotsialistlar boshqargan 1980–1990-yillar boshlarida xalqaro hayotda eng muhim voqealar sodir bo’ldi.