Orqaga

335 marta koʻrilgan

XX–XXI

1991–2017-yillarda Eron Islom Respublikasi

XX asrning ikkinchi yarmi Eron jamiyatida ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy beqarorlik davri bo’ldi. Ammo aynan shu davrda mamlakat uchun eng muhim voqealar sodir bo’lib, ular ma’lum ma’noda zamonaviy Eronning taraqqiyot yo’lini belgilab berdi. Shu davrda Eron Islom Respublikasida muhim siyosiy jarayonlar yuz berib, jahon tarixida ilk bor inqilobiy islom XX asrda butun islom sivilizatsiyasi oldida turgan muammolarni hal qilishning vositasiga aylandi. Islom dini Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada juda qudratli ijtimoiy-siyosiy kuch sifatida maydonga chiqdi va ushbu mintaqalarda G’arb qadriyatlarining joriy qilinishiga faol qarshi turmoqda.