Orqaga

443 marta koʻrilgan

XX–XXI

1991–2017-yillarda Buyuk Britaniya

1990-yili Buyuk Britaniya bosh vaziri etib saylangan Jon Meyjor siyosati Margaret Tetcher davridagi neokonservatizm kursini davom ettirishga, ayni paytda «tetcherizm» ning avtoritar boshqaruvga og’ishdan va boshqa qoldiqlaridan asta-sekin voz kechishga qaratilgandi. Ammo uning ko’plab saylovoldi va’dalari amalga oshmasdan qolib ketdi.Shunga qaramasdan, 1992-yil bahor oyida bo’lib o’tgan parlament saylovlari J. Meyjorning taktikasi to’g’riligini ko’rsatdi. XX asrning 90-yillari birinchi yarmida Buyuk Britaniya iqtisodiyoti uzoq muddatli retsessiya davrini boshdan kechirdi. Inflyatsiya juda yuqorilab ketdi.