Orqaga
1939-1945-yillarda Bolqon yarimorolidagi harbiy harakatlar.

553 marta koʻrilgan

1939–1945

1939–1945-yillarda Bolqon yarimorolidagi harbiy harakatlar

1940-yilda Svetkovich hukumati SSSR bilan diplomatik aloqalar o’rnatadi. Urushga va fashistlarga qarshi harakat hukumatni ko’zbo’yamachilikka majbur qiladi. Tilda to’liq betaraflik qat’iy saqlanishini bildirgan hukumat amalda 1941-yil martidayoq Gitler bilan Yugoslaviyaning fashistik blokka qo’shilishi haqida muzokaralar olib boradi. Sal o’tib esa Venada mamlakatning Germaniya, Italiya va Yaponiya paktiga qo’shilishi haqida shartnoma imzolanadi.