Orqaga
1929-1939-yillarda Buyuk Britaniya.

494 marta koʻrilgan

1929–1939

1929–1939-yillarda Buyuk Britaniya

Iqtisodiy inqiroz Angliyada 1930-yilda ro’y berdi, ammo uning cho’qqisi 1932-yilga to’g‘ri keladi. Inqiroz Angliya iqtisodiyotining an’anaviy sohalari — Angliya ishchilar sinfining asosiy qismi jalb etilgan ko’mir qazib chiqarish, metallurgiya, kemasozlik sohalarini, ayniqsa, qattiq larzaga soldi. Aholida qishloq xo’jaligi mahsulotlarini sotib olish uchun mabla’ʻ yo’q edi. Ishsizlik darajasining yuqoriligi mamlakatning shundoq ham tor ichki bozorining battar torayishiga olib keladi.