Orqaga
1922-1939-yillarda Rossiya.

369 marta koʻrilgan

1922–1939

1922–1939-yillarda Rossiya

1920-yili Sovet-Polsha urushi yakunlanadi. Fuqarolar urushining uch yillik tarixiga yakun yasaladi. Antanta mamlakatlari va AQSH qo’mondonligi o’z qo’shinlarini olib ketadi va qamal holatining bekor qiladi. Bolsheviklar g’alaba qozonib, hokimiyatni o’z qo’llarida saqlab qoladilar va mamlakatda yangi iqtisodiy hamda siyosiy harakatlar boshlab yubordilar. Harakatning birinchi yilidayoq sal kam bir yillik ocharchilik ro’y beradi. Ko’plab odamlar oziq-ovqat serob bo’lgan O’rta Osiyoga ko’chib keladilar.