Orqaga
1918-1939-yillarda Yaponiya.

501 marta koʻrilgan

1918–1939

Birinchi jahon urushidan soʻng Yaponiya

Yaponiya ikkita burjua-demokratik inqilobini boshidan kechiradi. 1889-yilgi konstitutsiya bo’yicha Yaponiya imperator boshchiligidagi monarxiya deb e’lon qilingan edi, lekin qonun chiqarish hokimiyati imperator bilan birga qonunlar ishlab chiqishi shart bo’lgan parlamentga berilgandi. Burjua islohotlarining amalga oshirilishi bozor munosabatlari rivojlanishi uchun zamin yaratadi va Yaponiya jadal sur’atlarda boshqariladigan bozor munosabatlari bosqichiga kiradi.