Orqaga
1918-1939-yillarda Vengriya.

491 marta koʻrilgan

1918–1939

Birinchi jahon urushidan soʻng Vengriya

Sovet respublikasi Vengriyada 133 kun hukm suradi. Bu qisqa muddatda katta ijtimoiy va iqtisodiy o’zgarishlar o’tkaziladi. Biroq ularning barchasi sovet Rossiyasidagi o’zgarishlar namunasi bo’yicha nusxalashtirilgan edi. Mamlakatda 50 ming kishilik Qizil armiya tuziladi. Uning yordamida Slovak sovet respublikasi tashkil etiladi va bu respublika sovet Vengriyasiga qo’shilishi haqida e’lon qiladi. Shu tariqa Vengriya hukumati Rossiyadagi totalitar sotsializm yo’lini ko’r-ko’rona takrorlaydi.