Orqaga
Yangi Chexoslovakiya davlatining tashkil etilishi.

536 marta koʻrilgan

1918–1939

Birinchi jahon urushidan soʻng Chexoslovakiya

Versal, Sen-Jermen va Trianon shartnomalari Chexoslovakiya chegaralarini belgilab beradi va 1920-yili Yevropa xaritasida Chexoslovakiya nomli yangi davlat paydo bo’ladi. Mamlakatdagi siyosiy kurash millatlararo tus olib ketadi. 1918-yil noyabrda saylangan birinchi hukumat faqat chex partiyalari vakillaridan tuziladi va Chexoslovakiya respublikasining birinchi prezidentligiga ham chex burjuaziyasi vakili, taniqli chex tarixchisi va faylasufi, professor Tomash Masarik saylanadi.