Orqaga
1918-1939-yillarda Albaniya.

235 marta koʻrilgan

1918–1939

Birinchi jahon urushidan soʻng Albaniya

Albaniya Yevropaning eng qoloq qismi bo’lib, XX asr boshlarigacha urug’-qabilachilik tuzumi qoldiqlari saqlanib keldi. 1918-yilga kelib ham Albaniyada sanoat deyarli yo’q edi. Qayta ishlash va yengil sanoatning kam sonli korxonalari faoliyat ko‘rsatardi xolos. Foydali qazilmalar qazish va qidiruv ishlarini xorijiy monopoliyalar olib borishardi. Mahalliy burjuaziya o’z kapitalini asosan savdo va sudxo’rlik sohalariga yo’naltirgan edi.