Orqaga
Birinchi jahon urushidan keyin germaniyada inqirozning yuzaga kelishi.

491 marta koʻrilgan

1918–1929

1918–1929-yillarda Germaniya

Urush Germaniyada yetilib turgan ijtimoiy nizolarni keskinlashtirib yuborgan edi. Urush bilan bog’liq ulkan sarf-xarajatlar, urushdan keyingi iqtisodiy inqiroz, shuningdek, davlat xarajatlarining bir nechabor o’sishi narxlarning oshishiga va nemis markasi kursining pasayishiga olib keladi. 1925-yildan 1930-yilgacha AQSH Germaniya iqtisodiyotiga kiritgan sarmoyasi nemislar sanoatni tez sur’atlarda qayta tiklaydilar va zamonaviylashtiradilar.