Orqaga

543 marta koʻrilgan

XIX asr

XIX asrning 70-yillarigacha boʻlgan davrda Buyuk Britaniya

Bu davrda Buyuk Britaniyada sanoat gurkirab rivojlandi. Sanoatda to’qimachilik, metallurgiya, mashinasozlik va konchilik yetakchi o’rinni egalladi. Mashinalashgan ishlab chiqarish oqibatida 1816-yilda Buyuk Britaniyada mashinalar 150 ming odamning qo’l mehnatiga teng ishni bajardi. Vaholanki, bu davrda Buyuk Britaniya aholisi 12 ming kishini tashkil etardi. XIX asr o’rtalarida mashinasozlikda turli xil dastgoh (stanok)larning yaratilishi ishlab chiqarishda inqilobga teng ixtiro bo’ldi. Stanoksozlikning rivojlanishi metallni qayta ishlash imkonini berdi. Endilikda bir mashina yordamida boshqa bir mashina yaratiladigan bo’ldi.