Orqaga

261 marta koʻrilgan

XIX asr

XIX asrning 70-yillarigacha boʻlgan davrda Usmoniylar imperiyasi

Davlat tuzumi Usmoniylar imperiyasi so’z yuritilayotgan davrda ham mutlaq monarxiya boshqaruviga ega bo’lib, o’rta asrlarga xos harbiy davlat belgilari to’la saqlanib qoldi. Huquqi hech narsa bilan cheklanmagan sulton davlatni boshqarar edi. Aynan uning zulmga asoslangan hokimiyati va yangilikni qabul qilishga mutlaqo tayyor emasligi jamiyat taraqqiyoti yo‘lidagi asosiy g’ovga aylandi. Aholining ruhoniylardan boshqa barcha davlat xizmatchilari sultonning quli hisoblangan. To’g’ri, mamlakatda islohotlar o’tkazishga urinishlar ham bo’ldi. Biroq ular mutaassib din arboblari va mustamlakachi chet el davlatlarining qarshiligi tufayli amalga oshmay qolaverdi.