Orqaga
Glossariyga qaytish

Yasht

Yasht (ot) — “Avesto” kitobining bizga yetib kelgan eng qadimgi qismlaridan biri. Yasht kitobi 21 bobdan iborat boʻlib, unda yozuvsiz zamonlardagi eroniy qabilalarning diniy tasavvurlari, afsonaviy qahramonlar va xudolarga bagʻishlangan madhiyalar toʻplangan. U qadimgi qabilalarning ogʻzaki ijodi asosida paydo boʻlgan.