Orqaga
Glossariyga qaytish

Xronologiya

Xronologiya (yunoncha ʻʻxronosʼʼ — vaqt, ʻʻlogosʼʼ— fan) — tarixiy taraqqiyot bosqichlari, voqealarning davriy ketma-ketligini oʻrganuvchi tarixning yordamchi fan sohasi.