Orqaga
Glossariyga qaytish

Xronologiya

Xronologiya — (yunoncha ʻʻxronosʼʼ — vaqt, ʻʻlogosʼʼ— fan)tarixiy taraqqiyot bosqichlari, voqealarning davriy ketma-ketligini oʻrganuvchi tarixning yordamchi fan sohasi.