Orqaga
Glossariyga qaytish

Shayx Ur-Rais

Shayx ur-rais (ot) — Abu Ali ibn Sinoga Sharqda berilgan unvon.