Orqaga
Glossariyga qaytish

Rum

Rum — Rim imperiyasining oʻtmishda Sharq va Oʻrta Osiyoda keng tarqalgan nomi. Milodiy IV asrda Rim imperiyasi parchalangach. ʻʻRumʼʼ atamasi Vizantiya imperiyasiga (395–1453) nisbatan ishlatilgan.