Orqaga
Glossariyga qaytish

RSFSR

RSFSR (Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasi). 1917-yil oktyabrda V. I. Lenin boshchiligida bolsheviklar tomonidan davlat toʻntarishi oʻtkazilgach, Rossiya imperiyasi (1721–1917) oʻrnida tashkil etilgan Respublika. Rossiya davlatining bu rasmiy nomi 1917-yildan 1991-yilgacha amalda boʻldi. 1991-yildan Rossiya Federatsiyasi (RF) deb yuritilmoqda.