Orqaga
Glossariyga qaytish

Raiyat

Raiyat (ot) — soliq toʻlovchi xalq, qora xalq.