Orqaga
Glossariyga qaytish

Pitekantrop

Pitekantrop (ot) — (yunoncha ʻʻpitekʼʼ — maymun, ʻʻantroposʼʼ odam) maymun odam demakdir. Indoneziyaning Yava orolidan 1890-yilda topilgan ibtidoiy odam turi. Ular taxminan 1 mln. yil avval yashagan.