Orqaga
Glossariyga qaytish

Paleontrop

Paleontrop (ot) (yunoncha ʻʻpaleosʼʼ — qadimgi, ʻʻantroposʼʼ — odam) — qadimgi davr odamlari. Paleontroplar, asosan, oʻrta paleolit davrida (100–40-ming yilliklar) yashagan. Neandertal odamlari paleontroplar deb ham yuritiladi