Orqaga
Glossariyga qaytish

Otlanuv

Otlanuv — Xiva xonligida aholining xon ovida qatnashish uchun lashkarlikka kelish majburiyati.