Orqaga
Glossariyga qaytish

Metodologiya

Metodologiya (ot) (yunoncha ʻʻmethodosʼʼ — yoʻl, usul, ʻʻlogosʼʼ — taʼlimot) — insonning amaliy va nazariy faoliyatini toʻgʻri uyushtirish toʻgʻrisidagi taʼlimot. Boshqacha qilib aytganda, 1) ilmiy bilish metodlari va usullari toʻgʻrisidagi taʼlimot; 2) inson faoliyatining biror-bir sohasida qoʻllaniladigan metod, usullar majmuasi.