Orqaga
Glossariyga qaytish

Materializm

Materializm (ot) (lotincha ʻʻmaterialisʼʼ — moddiy) — olam moddiy, ongimizga bogʻliq boʻlmagan holda, obyektiv tarzda mavjud. Materiya birlamchi, hech kim tomonidan yaratilmagan, abadiy mavjud, tafakkur esa materiyaning xususiyatidir, olam va uning qonuniyatlarini bilish mumkin deb qarovchi falsafiy yoʻnalish, oqim. Materializm idealizmga qarama-qarshi boʻlib, ular oʻrtasida tarixda koʻp bahslar boʻlgan va u hozirda ham davom etmoqda.