Orqaga
Glossariyga qaytish

Manifest

Manifest (ot) — 1) hukumat yoki davlat rahbarining juda muhim voqea munosabati bilan xalqqa qilgan yozma murojaati. 2) biror partiyaning dastur (programma) tarzidagi yozma murojaati.