Orqaga
Glossariyga qaytish

Magiya

Magiya (ot) — (yunoncha ʻʻmagiyaʼʼ — sehrgarlik, afsungarlik) ibtidoiy odamlarning diniy tasavvurlari majmuasi. Sehr-jodu, kuf-suflar orqali tabiat va hayotdagi yaxshilik va yovuzlik kuchlariga, shayoton-u-iblislarga taʼsir koʻrsatish amallari.