Orqaga
Glossariyga qaytish

Legalizatsiya

Legalizatsiya, Legallashtirish (ot) (lotincha “legalis” — qonuniy) — biron-bir tashkilotning faoliyatiniqonuniylashtirish, birorta hujjatga, harakatga yuridik qonuniy kuch berish.