Orqaga
Glossariyga qaytish

Korrupsi̇ya

Korrupsiya (ot) (lotincha “sorruptio” — pora berib sotib olish) — mansabdor shaxslar tomonidan ularga berilgan huquqlar va hokimiyat imkoniyatlaridan shaxsiy boylik orttirish uchun foydalanishda ifodalanuvchi siyosat yoki davlat boshqaruvi sohasidagi jinoiy faoliyat.