Orqaga
Glossariyga qaytish

Komissar

Komissar (ot) (lotincha commissarius vakil qilingan) — 1) ijtimoiy-siyosiy, maʼmuriy va boshqa sohalarda rahbarlik qiluvchi shaxs. (Masalan, Xalq komissari, harbiy komissar). 2) biror-bir xalqaro tashkilotning maxsus vakili. (Masalan, BMTning inson huquqlari boʻyicha komissari).