Orqaga
Glossariyga qaytish

Koʻkaldosh

Koʻkaldosh (ot) — xonliklar davrida muhim davlat mansablaridan biri. Oliy hukmdor va rasmiy sulolaga eng yaqin kishilardan tayinlangan. Odatda koʻkaldoshning ijtimoiy mohiyati rasmiy sulolaning biror vakili bilan bir onani emganlik bilan tushuntiriladi. Demak, koʻkaldosh dargohning eng ishonchli kishilaridan hisoblanib, unga topshiriladigan vazifalar ham shu qadar nozik va masʼuliyatli boʻlgan. Koʻkaldosh xon siyosatiga fuqarolarning munosabatini oʻrgangan va bu siyosatning daxlsizligi taʼminlagan.