Orqaga
Glossariyga qaytish

Karsharvar

Kavsharlar (ot) — zardushtiylar taʼlimotiga koʻra, dunyo yetti tabiiy iqlim, karsharvar-qismlarga boʻlingan. Oʻrta fors tilida “kishvar” mamlakat demakdir. Bu soʻz-ibora keyingi davr xalq ogʻzaki ijodi va yozma adabiyotida “yetti iqlim” tarzida koʻplab ishlatiladi.