Orqaga
Glossariyga qaytish

Kalom

Kalom — (arab. “soʻz”, “nutq”) ilohiyotning ilk shakli. Arab xalifaligida VIII asrda paydo boʻlgan. IX asrga kelib Oʻrta Osiyoda ham keng tarqalgan. Kalom tarafdorlari mutakallimlar deyilgan. Kalom asoschisi Abdulhasan al-Ashʼariy (873–935) muʼtaziliylarga qarshi qattiq kurash olib borgan va oʻz taʼlimoti bilan sunniylik mazhabini mustahkamlagan. Mantiq va falsafadan foydalanib kalom ilmi boʻyicha oʻz mazhabini yaratgan.