Orqaga
Glossariyga qaytish

Idealizm

Idealizm (ot)— (yunoncha ʻʻideaʼʼ soʻzidan)moddiylikni inkor etib, olamning asosida ruh yoki gʻoyalar yotadi, dunyoning mavjudligi va rivojlanib borishida gʻoyalar muhim rol oʻynaydi deb taʼkidlovchi falsafiy qarash va taʼlimot. Idealizm materializmning aksidir.