Orqaga
Glossariyga qaytish

Haram

Haram (ot) — podsho, xonlarning xos joyi, ichkari hovli, boshqalar uchun kirish man etilgan joy.