Orqaga
Glossariyga qaytish

Gnoseologiya

Gnoseologiya (ot) (yunoncha ʻʻgnosisʼʼ — bilim, ʻʻlogosʼʼ — fan) — borliqni, dunyoni bilish va chin haqiqatga erishish haqidagi hamda bilishning manbalari va shakllari toʻgʻrisidagi taʼlimot. Borliqni bilish nazariyasi.