Orqaga
Glossariyga qaytish

Geneologiya

Geneologiya (ot) (yunoncha ʻʻgenealogiaʼʼ — shajara, nasl-nasab) — insonlar shajarasini, qarindosh-urugʻchilik aloqalarini oʻrganuvchi tarixning yordamchi fan sohasi. 2) Shajara, biror-bir urugʻ yoki shaxsning tarixi: nasl-nasab shajarasi.