Orqaga
Glossariyga qaytish

Dialektika

Dialektika (ot) (yunoncha ʼʼdialektikeʼʼ bahs yuritish sanʼati) — tabiat va jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlarining oʻzaro aloqadorligini oʻrganuvchi taʼlimot. Dialektika olam yagona va yaxlit, unda sodir boʻladigan hodisalar, voqealar umumiy va oʻzaro bogʻlanishda, uzluksiz harakatda, ziddiyatli taraqqiyotda boʻladi, deb hisoblaydi.