Orqaga
Glossariyga qaytish

Chorikor

Chorikor (ot) — hosilning toʻrtdan bir ulushiga ishlovchi shaxs. XX asrning boshlariga qadar feodal va boylarning yerlarini ijaraga olib, ekin ekuvchi va yerda ishlovchi yersiz dehqon. Agar dehqon yerga oʻz ot ulovi bilan ishlov bersa, hosilning ikkidan bir qismini olgan.