Orqaga
Glossariyga qaytish

Arxeologiya

Arxeologiya (ot) (yunoncha “archaios” — qadimgi, “logos”— fan) — insoniyat oʻtmish tarixini moddiy madaniyat yodgorliklari (mehnat qurollari, asbob-anjomlari, qurol-yarogʻlari, turar joylari, qurilishlari, qabrlarini) qazishmalar orqali oʻrganuvchi fan.