Orqaga
Glossariyga qaytish

Arxantroplar

Arxantroplar (ot) (yunoncha ʻʻarxeosʼʼ — qadimgi, ʻʻantroposʼʼ — odam) ibtidoiy odamning dastlabki vakillari. Arxantroplar ilk paleolit davrida yashagan (Asvtralopitek, Zinjantrop. Pitekantrop, Sinantrop, Fergantrop).