Orqaga
Glossariyga qaytish

Antropologiya

Antropologiya (ot) (yunoncha ʻʻantroposʼʼ — odam, ʻʻlogiyaʼʼ— fan) — qadimgi odamlarning kelib chiqishi, tashqi koʻrinishi va rivojlanish bosqichlarini oʻrganuvchi fan.