Orqaga
Glossariyga qaytish

Antik davr

Antik davr (lotincha “antiquus” — qadimgi) — Oʻrta Osiyo tarixining miloddan avvalgi IV asrdan (yunon-makedon istilosidan) boshlab milodiy V asrga qadar boʻlgan davri. Jahon tarixida esa qadimgi Yunoniston (Gretsiya) va qadimgi Rim tarixining milodiy 476-yilgacha boʻlgan davri tushuniladi.